Race list for Kirkland Sailing Club event Kirkland Summer Sailing Series 2021
Start Class Series Race Notes
04 June 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_1 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_1 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_1 PHRF
11 June 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_2 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_2 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_2 PHRF
18 June 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_3 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_3 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_3 PHRF
25 June 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_4 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_4 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_4 PHRF
02 July 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_5 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_5 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_5 PHRF
09 July 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_6 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_6 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_6 PHRF
16 July 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_7 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_7 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_7 PHRF
23 July 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_8 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_8 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_8 PHRF
30 July 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_9 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_9 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_9 PHRF
06 August 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_10 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_10 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_10 PHRF
13 August 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_11 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_11 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_11 PHRF
20 August 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_12 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_12 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_12 PHRF
27 August 2021
07:15:00 KSSS- Class 1 J/22 OD KSSS Race_13 J/22 OD
07:20:00 KSSS- Class 2 Open KSSS Race_13 open to all boats, no ratings
07:25:00 KSSS- Class 3 PHRF KSSS Race_13 PHRF